Szolgáltatás

Hiteles cégkivonat

Papír alapú, vagy elektronikus dokumentum, amely a cégjegyzék hatályos, fennálló adatait tartalmazza. Ha egy céget le szeretne ellenőrizni, pl. hogy be van-e jegyezve, ki az ügyvezetője, illetve nincs-e felszámolás alatt akkor ez elegendő.


Közhiteles Cégkivonat

Általában bankok szokták kérni, illetve pályázatokhoz szokott kelleni. A közhiteles cégkivonat nyomtatott formájú, lepecsételt (aláírt) dokumentum, melyet futárral vagy postai úton (elsőbbségi küldeményként) juttatunk el Megrendelőinkhez. A futárköltségnek nincs díja.

A Közhiteles Cégkivonatot az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálata adja ki, vagy ha nem elérhetők, mert olyan időpontba kérik, akkor közjegyző adja ki. Amennyiben a Megrendelő hétfőtől csütörtök déli 12 óráig feladja a közhiteles cégkivonat, vagy közhiteles mérleg megrendelését, akkor a megrendelés napján elsőbbséggel kerül postázásra a küldemény. Egyébként a megrendelést követő napon postázzuk elsőbbséggel. A pénteken és hétvégén feladott rendelések esetében a küldemény hétfőn kerül elsőbbséggel postázásra.


E-hiteles cégkivonat

(es3 formátum) elektronikus aláírással, időbélyeggel ellátott dokumentum. Az e-hiteles cégkivonat hatályos, hiteles, napi frissítésű adatokat tartalmaz, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatának elektronikus aláírása, valamint időbélyege garantálja a hiteles adatok sérthetetlenségét. A dokumentum aláírása fokozott biztonságú, ezért nem minősül közokiratnak. Elektronikus dokumentumként bizonyító erejű, kinyomtatva nem őrzi meg az elektronikus aláírás biztonságát. Többnyire banki ügyintézéshez elfogadják - kérjük, minden esetben tájékozódjon, elfogadják-e a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatának adatbázisából származó e-hiteles cégkivonatot!


Hiteles Cégmásolat

A cégmásolat az adott cégre vonatkozóan tartalmazza a cégjegyzékben szereplő, az adott időpontban fennálló összes hatályos és törölt bejegyzést is.


Közhiteles Cégmásolat:

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatának pecsétjével és aláírásával ellátott cégdokumentum.

A cégjegyzékben szereplő valamennyi bejegyzést a törölt adatokkal együtt tartalmazza.


Névjegy

A Névjegy tartalmazza a cég nevét, címét, statisztikai számjelét és a cég aktuális bankszámlaszámait, illetve azt, hogy ezekre az adott rovatokra milyen benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem érkezett.


Cégbizonyítvány

A cégbizonyítvány az adott cégre vonatkozóan tartalmazza a cégjegyzék egy kiválasztott rovatában szereplő, az adott időpontban fennálló összes hatályos vagy törölt bejegyzést.